TeQuide | Trần Quốc Duy Posts

10/05/2018 / Diary

Cứ nhắm mắt lại là một chuỗi dài những luồng suy nghĩ tuôn ra, chủ yếu là những ký ức cũ mà mình chỉ muốn kết thúc chứ đừng xuất hiện lại nữa.

18/04/2018 / Diary

Nguyên văn câu nói mà bà ngoại hay dạy mình lúc còn bé là: “Nhìn lên thì thấy mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì thấy mình hơn rất nhiều người”.

20/03/2018 / Diary

Lười sống. Ban đầu mình định đặt tiêu đề cho bài viết là vậy, nhưng sợ gây thêm tiêu cực cho bản thân và tạo thêm tâm lý hoang mang cho những người thực sự quan tâm mình.

04/03/2018 / Lifestyle
09/09/2017 / Health
21/07/2017 / Health
29/12/2013 / Health