About

Đồi chè Cầu Đất | Thành phố sương - Đà Lạt

Full name: Trần Quốc Duy [tʂəŋ˨˩ wəwk˧˥ jwi˧˧] (TRAN, Quoc Duy | 陈国惟)

Nickname: TeQuide [tə’ki:dei] (Call me by Duy, TeQuide, D, T, Lazy, Crazy, or anything you feel easiest ?)

Birthday: November 17

Zodiac: ♏ Scorpio (Sun sign), ♋ Cancer (Moon Sign), ♑ Capricorn (Rising Sign)

From: Bến Tre, Việt Nam

Address: Sài Gòn, Việt Nam