About

Đồi chè Cầu Đất | Thành phố sương - Đà Lạt

Full name: Trần Quốc Duy (TRAN, Quoc Duy | 陈国伟)

Nickname: TeQuide [tə’ki:dei] (Call me by Duy, TeQuide, D, T, Lazy, Crazy, or anything you feel easiest 😂)

Birthday: November 17

Zodiac: Scorpius ♏

From: Bến Tre, Việt Nam

Address: Sài Gòn, Việt Nam